tôn cuộn Hoa Sen, Phương Nam, Bluescope, Đông Á, Nam Kim
prev
  • tôn cuộn Hoa Sen, Phương Nam, Bluescope, Đông Á, Nam Kim
next

Giá tiền : 16.000

Đặt hàng

Chi tiết

Kho chuyên trử tôn cuộn để cán sóng và phân phối đến các nhà máy các tỉnh...

Là đại lý cấp I tại Bình Dương cho các Nhà Cung cấp Tôn như : Phương Nam, Hoa Sen, Đông Á, Bluescope, Nam Kim..

Vui lòng liên hệ P.Kinh doanh để được tư vấn : 0936456316