Thép hộp
prev
  • Thép hộp
next

Thép hộp

Đặt hàng

Chi tiết

QUY CÁCH VÀ ĐỘ DÀY THÉP HỘP CHỮ NHẬT:     

Thứ tự

Tên sản phẩm/Quy cách

Độ dày/Ly

Chiều dài/cây

Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)

1

10 x 20

0,6ly - 1,2ly

6

2

13 x 26

0,6ly - 1,4ly

6

3

20 x 40

0,6ly - 2,0ly

6

4

25 x 50

0,6ly - 2,0ly

6

5

30 x 60

0,6ly - 2,0ly

6

6

40 x 80

0,7ly - 3,0ly

6

7

50 x 100

0,7ly - 3,0ly

6

8

60 x 120

0,7ly - 3,0ly

6

9

70 x 140

0,7ly - 3,0ly

6

* Dung sai mặt cắt, độ dày, trọng lượng: ± 5%