Thép vuông
prev
  • Thép vuông
next

Thép vuông

Đặt hàng

Chi tiết

QUY CÁCH VÀ ĐỘ DÀY THÉP HỘP VUÔNG:

Thép Hộp Vuông

Thứ tự

Tên sản phẩm/ Quy cách

Độ dày/ ly

Chiều dài/cây

Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)

1

12 x 12

0,6ly - 1,2ly

6

2

 14 x 14

0,6ly - 1,4ly

6

3

 16 x 16

0,6ly - 1,4ly

6

4

 20 x 20

0,6ly - 1,5ly

6

5

 25 x 25

0,6ly - 1,5ly

6

6

 30 x 30

0,6ly - 2,0ly

6

7

 40 x 40

0,7ly - 2,0ly

6

8

 50 x 50

0,8ly - 3,0ly

6

9

 60 x 60

0,8ly - 3,0ly

6

10

 75 x 75

0,8ly - 3,0ly

6

11

 90 x 90

0,8ly - 3,0ly

6

12

 100 x 100

0,8ly - 3,0ly

6

* Dung sai mặt cắt, độ dày, trọng lượng: ± 5%