Xà gồ Z mạ kẽm
prev
  • Xà gồ Z mạ kẽm
next

Đặt hàng

Chi tiết

 

ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC
 
II. Vị Trí Và Kích Thước Đột Lỗ

S
T
T

KÝ HIỆU

VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC ĐỘT LỖ

QUY CÁCH LỖ ĐỘT

H

E

F

L

K

1

Z 150

150

62

68

15 ÷ 20

70 - 80

 
 

2

Z 150

150

72

78

3

Z 200

200

62

68

15 ÷ 20

70 - 80 - 100 - 120 

4

Z 200

200

72

78

5

Z 250

250

72

78

18 ÷ 20

70 - 80 - 100 - 120 - 150 

6

Z 300

300

72

78