thép hình I

thép hình I thép hình I
 
ts_thepchu_i.jpg

THÉP I

Dùng trong xây dựng các công trình nhà xưởng tiền chế, thùng xe, dầm cầu trục, bàn cân và các công trình có kết cấu chịu lực khác...vietnam travelHalong cruise,vietnam vacation

 
 

Kích thước (mm)

Tiết diện (cm2)

Khối lượng đơn vị (kg/m)

Đại lượng tra cứu

h b d t R r X-X X-Y
IXy (cm4) WXy (cm3) iXy (cm) SXy (cm3) Ixy (cm4) Wyy (cm2) iYx (cm)
100 55 4.5 7.2 7.0 2.5 12.0 9.46 198 39.7 4.06 23.0 17.9 6.49 1.22
120 64 4.8 7.3 7.5 3.0 14.7 11.50 350 58.4 4.88 33.7 27.9 8.72 1.38
140 73 4.9 7.5 8.0 3.0 17.4 13.70 572 81.7 5.73 48.6 41.9 11.50 1.55
150* 75 5.5 9.5 9.0 4.5 21.83 17.10 819 57.5 6.12   - - 1.62
160 81 5.0 7.8 8.5 3.5 20.2 15.90 873 109.0 6.57 62.3 58.6 14.50 1.70
180 100 5.1 8.1 9.0 3.5 23.4 18.40 1290 143.0 7.42 81.4 82.6 18.4 1.68
200 100 5.2 8.4 9.5 4,0 28.9 22.70 2030 203.0 8.37 114.0 155.0 23.10 2.07

Sản phẩm khác

Chat zalo